10 feb. 2022

Samen voor mooi resultaat

beeldmerk-bg-news.svg

Samen voor mooi resultaat

Wij zijn in gesprek met twee experts die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Aarlesche Erven. Dit zijn stedenbouwkundige Erik de Ruiter en projectmanager Peter Goedhart, beiden werkzaam bij Gemeente Best.

De eerste woningen zijn verkocht en er wordt al volop gedroomd over de nieuwe woonplek. Maar voordat de eerste schop in het weiland gezet kon worden, is al heel wat denk-, teken- en rekenwerk verricht. Tal van specialisten bogen zich in de afgelopen jaren over de plannen van gemeente Best om extra woonruimte te creëren voor haar inwoners.

Zeldzaam mooi

Erik staat aan de basis van Aarlesche Erven; hij vertaalt de ambities en wensen van de gemeente in een ontwerp en invulling van de nieuwe wijk. Peter zorgt ervoor dat álle betrokken disciplines - van het bouwrijp maken van de grond tot straks het plaatsen van een speeltoestel - op elkaar afgestemd zijn. Een dynamisch en intensief proces, maar de mannen houden van hun vak: “Aarlesche Erven is een bijzondere wijk, zo zie je ze maar zelden. Het is een plan van zeer hoge kwaliteit: veel ruimte, veel groen, geen rechttoe rechtaan straten, maar een organisch karakter, auto’s die zoveel mogelijk buiten het zicht geparkeerd worden, een speelse indeling, water dat een belangrijk element binnen de wijk is en natuurlijk de ligging. In het buitengebied, dicht bij de Mortelen, en tegelijkertijd dicht bij Best, Eindhoven en Den Bosch. Onontdekte kwaliteit. Zodra je hier woont, realiseer je je eens te meer hoe bijzonder deze plek is.”

Omgeving en wijk in harmonie

Erik: “De inspiratie voor Aarlesche Erven zijn de Mortelen en de Scheeken, het hart van Het Groene Woud met z’n populierenlandschap, de boskamers en de houtwallen. De open groene ruimtes en de structuur van de wijk zijn daarop terug te voeren. Daarnaast zijn ook de levendige boerengemeenschappen met hun akkerbouw en fruitteelt en de daarbij behorende architectuur een inspiratiebron. Zo zie je straks de typische driehoeksvorm van de historische Plaetse terug in het plan, maar ook de bebouwing aan het Lint met haar meer ruimtelijke opzet met grote voortuinen. Natuurlijk mogen de mooie langgevelboerderijen als inspiratiebron niet ontbreken in het plan. 
Daarnaast wordt er gewerkt met natuurlijke materialen als verwijzing naar de landelijke omgeving. Denk aan hout naast metselwerk als gevelbekleding en gebakken klinkers in de straten. En als je het hebt over boerengemeenschap… we hebben ook plannen om er een ‘eetbare wijk’ van te maken met hagen en bomen waarvan je bessen en ander fruit kunt plukken. Zo gaat de wijk een mooie dialoog aan met haar omgeving.“

Op dit moment is fase 1 in aanbouw. De behoefte aan woningen is nu echter zo groot, dat fase 2 en 3 versneld ontwikkeld worden. De stedenbouwkundige verkaveling is al klaar en de projectontwikkelaars zijn samen met de architecten aan de slag met ontwikkeling van de diverse woningen. 

 

Uitdagende puzzel

Zet alles eens op een rijtje en meteen wordt duidelijk hoeveel verschillende disciplines nodig zijn voor het bouwen van een wijk. Een enorm karwei om planningen en afspraken op elkaar te laten aansluiten. Peter: “Het is inderdaad een flinke puzzel. Je bent in gesprek met de verschillende experts, terwijl je ook het grote geheel moet overzien. Ik vind het fijn om met sterke, ervaren specialisten te werken. Ieder kijkt vanuit zijn eigen vakgebied naar de wijk en wil het beste voor het project. Ja, dat betekent soms dat er pittige discussies ontstaan, maar dat zie ik als een teken van betrokkenheid. Dat brengt het project verder. Aan mij de taak om al die visies bij elkaar te krijgen en tot een geheel te komen waar iedereen achter staat.” 

Elke beslissing heeft impact

“Elke beslissing die we nemen, heeft invloed op de stap die we daarna zetten. Een voorbeeld. Er komen laadpalen in de wijk. Dat houdt in dat de trottoirs breder worden. Dat heeft weer invloed op de voortuinen en de rest van de openbare ruimte. En zo gaat dat door. Dat betekent: goed luisteren naar ieders inbreng. Je kunt je voorstellen dat je elke dag van elkaar leert.”

Samen voor mooi resultaat

 “Een uitdagend én mooi project”, besluiten de twee. “Daar hebben we als team naartoe gewerkt.”

Deel deze pagina:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen en je bent als eerste op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen rondom Aarlesche Erven.

Laatste nieuws.

General

Bewonerswensen als uitgangspunt

Lees verder
General

Eigen basisschool en kinderopvang voor Aarlesche Erven

Lees verder

Natuur vormt de basis

Lees verder